Tundradrøm


Sårbarheten i en verden i forandring. Prosjekt under utvikling.

Under et opphold i Kunstnerhytta i Ny-Ålesund i fjor høst, grep Svalbard meg om hjertet. Blant inntrykkene utkrystalliserte det seg et par elementer som er under utvikling; med temaer som overlevelse, tilpasningsevne, kjærlighet og omsorg.

I forhold til endringene i klimaet, som merkes godt på Svalbard, får disse begrepene utvidede og nye meningsinnhold; der tanken på tilpasning kan synes umulig. Jeg anser prosjektet som en kommentar til dette.

Gjennom fotografier av blomster som har funnet ulike måter å overleve på i denne arktiske ørkenen, prøver jeg å uttrykke en følelse av drøm og håp, kanskje av uvirkelighet; men også en grådighet i kampen for tilværelsen, som man ikke forbinder med vakre blomster. Og som like gjerne kan handle om menneskets kår og kamp i en verden i forandring.

Grethe Gunneng

 

Lukk siden