hjem CV inspirasjon artikler prosjekter kontakt english
 
  CV

Jeg har en allsidig bakgrunn og yrkeserfaring; fra agronom til billedkunstner. Kunstutdannelsen er bygget opp skritt for skritt. Med forankring i tradisjonell husflid og håndverk, var vev og maskinstrikking mine første forsiktige steg ut i kunst- og håndverksverdenen. Siden har jeg bygget opp kunnskaper innenfor kunsthistorie, filosofi og samtidskunst.

I hovedfagsoppgaven i forming ”Om fenomenet langsomhet. En studie gjennom filosofi, kunstneriske uttrykk og eget skapende arbeid”, utforsket jeg tarmskinn som materiale. Dette danner grunnlaget for utstillingen Tiden skinner gjennom – se under "prosjekter". Med litteraturen og filosofien som klangbunn (som Henri Bergsons ”den skapende varighet”), resulterte arbeidet med oppgaven i en ny form for frihet i forhold til håndverk og materialbruk, som jeg stadig viderefører i nye prosjekter.

Mine kunstprosjekter blir ofte til i møtet og samklangen mellom materialer, mennesker og kulturen de er en del av. De arktiske strøk fascinerer meg spesielt. Så er jeg også selv født i Troms, og besøker ofte min mors hjemsted i i Djupvik i Kåfjord i Nord-Troms: For meg verdens vakreste sted, med de ville Lyngsalpene midt imot.

De kunstneriske prosjektene gjenspeiler disse møtene. Arbeidsprosessen gjennom hvert enkelt prosjekt er lang og omfattende. Den endelige utstillingen er en symbiose av bearbeidelsen av inntrykkene møtene har gitt; uttrykt gjennom tekst, tekstil, installasjon, og fotografi overført på ulike materialer.

For å se min CV klikk her.

 
Alle bilder © Grethe Gunneng - Webdesign : morten