EN STREK eller
to (i Henri Matisse-kapellet i Vence)

En strek eller
to, fire, fem
akkurat nok
for en kappes konturer

en knagg
å henge evigheten

til hellig
velsignelse
eller lys fra
Madonna

Fem svarte pensel-
strøk på hvite fliser av brent
stein.

----------

GLEDE i
hvert eneste sting

drømme muligheten

være i hvert
lille sting

rytmen i
mitt eget
     sting
     mine
          steg

 

Grethe Gunneng

Lukk siden